wielkanoc 2018
28/03/2018 14:12 - Ewelka
Z okazji Wielkanocy życzymy
Wam wiosny, wiosny, wiosny!
Pękających pąków, krokusów i przebiśniegów. Topniejących śniegów, ziemi, która zaczyna pachnieć, słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie także grzeje.
Wiosny w przyrodzie i w życiu rodzinnym, w pracy, na koncie bankowym i gdzie tam jeszcze komu zimno.
W tym niezwykłym czasie życzymy Wszyskim,
aby całe Wasze życie było tak miłe i upływało w tak ciepłej, rodzinnej i miłej atmosferze jak obecne chwile.
..
http://www.adawnuk.pl/index.php?page=blog&id=&title=wielkanoc-2018